Parteneriate pentru prevenirea dezastrelor pentru o regiune sigură, ROBG - 427
Contribuție europeană - 845,014.81 euro

Uniunea Europeana
Guvernul Romaniei
Consiliul Judetean Giurgiu

Partnerships for Overcoming the Disasters for a safe region, ROBG - 427
Contributie europeana - 845,014.81 euro

Prezentare Proiect

Titlul proiectului

Parteneriate pentru prevenirea dezastrelor pentru o regiune sigură, ROBG – 427

 

Alocare bugetară per partener

Total din care  994,135.10 euro, din care:

 • Consiliul Județean Giurgiu – 498,546.41 euro;
 • Crucea Roșie Bulgară – 161.070,36 euro;
 • Crucea Roșie Filiala Giurgiu – 120,396.72 euro;
 • Universitatea Ruse “Angel Kanchev” – 213.740,01 euro;
 • Cluster-ul din Ruse pentru Afaceri și Inovare (Partener inactiv)–381,60 euro;

Sursa de finanțare

Proiectul este finanțat din fonduri europene nerambursabile prin Programul INTERREG V-A România – Bulgaria 2014 – 2020, Axa prioritară 3 –  O regiune sigură, Obiectivul specific 3.1 Îmbunătățirea gestionării comune  a riscurilor în zona transfrontalieră.

Parteneri implicați în proiect

 • Lider de proiect – Consiliul Județean Giurgiu;
 • Partener 2 – Crucea Roșie Bulgară;
 • Partener 3 – Crucea Roșie Filiala Giurgiu;
 • Partener 4 – Universitatea Ruse “Angel Kanchev”;
 • Partener 5 – Cluster-ul din Ruse pentru Afaceri și Inovare  (Partener inactiv);

Obiectivul general si obiectivele specifice

Obiectivul general al proiectului este de a îmbunătăți gestionarea comună a riscurilor în zona transfrontalieră Giurgiu – Ruse pe o perioadă de 36 de luni prin următoarele obiective specific:

Obiectiv Specific 1 – Creșterea gradului de conștientizare a publicului din zona de cooperare transfrontalieră Giurgiu – Ruse cu privire la riscurile de incendii și inundații forestiere prin instruire și comunicare;

Obiectiv Specific 2 – Dezvoltarea capacității de reacție în caz de incendii forestiere pentru centrul operativ de intervenție prin dotarea cu echipamente moderne de intervenție;

Obiectiv Specific 3 – Dezvoltarea unui mecanism comun de intervenție în cazul incendiilor forestiere din zona de cooperare transfrontalieră Giurgiu – Ruse;

Grup țintă

 • Autorități publice locale – 63
 • Instituții pentru învățământ superior şi cercetare – 1
 • Centre de educație/formare și școli – 6
 • Publicul larg – 5.000
 • Organizație internațională din domeniul dreptului național – 2
 • Autorități publice regionale – 1
 • Furnizori de infrastructură și servicii publice – 2

Activități proiect

 • Activitate transversală – Comunicare – durată 36 de luni/ Mai 2020 – Mai 2023; Toți partenerii sunt implicați în derularea activității;
 • Activitate transversală – Management de proiect – durată 36 de luni/ Mai 2020 – Mai 2023; Toți partenerii sunt implicați în derularea activității;
 • Activitatea 1 – Instruire pentru formatori cu privire la sensibilizarea și pregătirea populației pentru situații de inundații – durată 36 de luni/ Mai 2020 – Mai 2023; Parteneri implicați în derularea activității – Consiliul Județean Giurgiu, Crucea Roșie Bulgară și Crucea Roșie Filiala Giurgiu;
 • Activitatea 2 – Organizarea unui seminar pentru pregătirea personalului implicat în gestionarea inundațiilor și incendiilor forestiere din zona Giurgiu – Ruse – durată 3 luni/Octombrie 2020 – Decembrie 2020; Parteneri implicați în derularea activității – Consiliul Județean Giurgiu.
 • Activitatea 3 – Pregătire “zilelor de informare” pentru gestionarea inundațiilor și incendiilor forestiere din zona transfrontalieră Giurgiu – Ruse – durată 36 de luni/ Mai 2020 – Mai 2023; Parteneri implicați în derularea activității – Consiliul Județean Giurgiu, Crucea Roșie Bulgară, Crucea Roșie Filiala Giurgiu.
 • Activitatea 4 – Pregătirea populației pentru situații de inundații în zona transfrontalieră Giurgiu – Ruse – durată 36 de luni/ Mai 2020 – Mai 2023; Parteneri implicați în derularea activității – Consiliul Județean Giurgiu, Crucea Roșie Bulgară, Crucea Roșie Filiala Giurgiu;
 • Activitatea 5 – Organizarea de mese rotunde și conferințe – durată 36 de luni/ Mai 2020 – Mai 2023; Parteneri implicați în derularea activității – Consiliul Județean Giurgiu, Crucea Roșie Filiala Giurgiu și Crucea Roșie Bulgară;
 • Activitatea 6 – Dotarea centrelor operaționale cu echipamente moderne de comunicare și intervenție pentru inundații și incendii forestiere – durată 29 de luni/ Iunie 2020 – Octombrie 2022; Parteneri implicați în derularea activității – Consiliul Județean Giurgiu;
 • Activitatea 7 – Încheierea unor protocoale de colaborare cu instituțiile care au atribuții în domeniul inundațiilor și intervenției împotriva incendiilor forestiere din zona de cooperare transfrontalieră Giurgiu – Ruse – durată 36 de luni/ Mai 2020 – Mai 2023; Parteneri implicați în derularea activității – Consiliul Județean Giurgiu, Crucea Roșie Filiala Giurgiu și Universitatea Ruse “Angel Kanchev;
 • Activitatea 8 – Elaborarea unui inventar bilingv al zonelor care pot fi afectate de incendiile forestiere din zona de cooperare transfrontalieră Giurgiu -Ruse – durată 36 de luni/ Mai 2020 – Mai 2023; Parteneri implicați în derularea activității – Consiliul Județean Giurgiu, Universitatea Ruse “Angel Kanchev și Crucea Roșie Bulgară ;
 • Activitatea 9 – Dotarea unui laborator de la Universitatea Ruse pentru a transpune într-o hartă GIS inventarul zonelor care pot fi afectate de incendiile forestiere – durată 18 de luni/ Iulie 2020 – Ianuarie 2022; Parteneri implicați în derularea activității – Consiliul Județean Giurgiu și Universitatea Ruse “Angel Kanchev;
 • Activitatea 10 – Evaluarea vulnerabilităților și a pericolelor care pot fi generate de incendiile forestiere din zona de cooperare transfrontalieră Giurgiu – Ruse – durată 36 de luni/ Mai 2020 – Mai 2023; Parteneri implicați în derularea activității – Consiliul Județean Giurgiu, Universitatea Ruse “Angel Kanchev și Crucea Roșie Bulgară ;
 • Activitatea 11 – Dezvoltarea unei strategii comune de intervenție și acțiune preventivă împotriva incendiilor forestiere din zona Giurgiu – Ruse – durată 21 de luni/ Aprilie 2021 – ianuarie 2023; Parteneri implicați în derularea activității – Consiliul Județean Giurgiu;

STRATEGIE.PDF (RO)

STRATEGIE.PDF (BG)

STRATEGIE.PDF (EN)

Rezultate

 • 1 – Instruire pentru formatori privind conștientizarea și pregătirea pentru inundații în rândul populației generale;
 • 1 – Un seminar pentru pregătirea personalului implicat în managementul inundațiilor și al incendiilor forestiere;
 • 1 – „Seminar Info Days” pentru incendii forestiere și inundații în zona Giurgiu – Ruse organizate de Crucea Roșie Bulgară;
 • 2 – „Seminar Info Days” pentru incendii forestiere și inundații în zona Giurgiu – Ruse organizate de Crucea Roșie Filiala Giurgiu;
 • 3 – „Seminar Info Days” pentru incendii forestiere și inundații în zona Giurgiu – Ruse organizate de Crucea Roșie Bulgară;
 • 1 – Activități pentru pregătirea populației din zona Ruse – Giurgiu pentru inundații organizat de Crucea Roșie Bulgară;
 • 2 – Activități pentru pregătirea populației din zona Ruse – Giurgiu pentru inundații organizat Crucea Roșie Filiala Giurgiu;
 • 1 – Mese rotunde și conferințe organizate de Crucea Roșie Bulgară;
 • 2 – Mese rotunde și conferințe organizate de Crucea Roșie Filiala Giurgiu;
 • P6.1- Asigurarea centrelor operaționale cu echipamente de comunicare și intervenție moderne pentru intervenție în caz de inundații și incendii de pădure;
 • P7.1- Încheierea protocoalelor de colaborare organizate de Universitatea Ruse “Angel Kanchev;
 • P7.2- Încheierea protocoalelor de colaborare organizate de Crucea Roșie Filiala Giurgiu;
 • P8.1- Studierea și identificarea geografică a zonelor forestiere cu risc de incendiu;
 • P8.2- Colectarea datelor pentru identificarea zonelor de păduri riscante;
 • P8.3 – Analiza riscului incendiilor naturale și provocate de om în zonele forestiere;
 • P8.4 – Analiza și prioritizarea zonelor cu risc ridicat de incendii de pădure;
 • P8.5 – Elaborarea de scenarii pentru apariția și dezvoltarea naturală și artificială;
 • P8.6 – Elaborarea planurilor de prevenire și atenuare a incendiilor forestiere;
 • P8.7 – Dezvoltarea programului de învățare și a modelului de metodologie pentru predarea și formarea;
 • 8 – Diseminarea inventarului bilingv complet;
 • 1 – Dotarea unui laborator de la Universitatea Ruse în vederea transpunerii într-o hartă GIS a inventarului zonei;
 • 1 – Identificarea și clasificarea riscurilor în ceea ce privește prevenirea și gestionarea incendiilor forestiere;
 • 2 – Harta riscurilor zonelor potențial amenințate, cu accent pus pe incendiile forestiere;
 • 3 – Elaborarea unei analize pentru identificarea lacunelor existente în cadrul legal
 • 4 – Elaborarea unei propuneri conceptuale bazat pe practicile existente pentru îmbunătățirea managementului comun al situațiilor de urgență
 • 5 – Diseminarea raportului de evaluare cu privire la pericolele și vulnerabilitățile identificate
 • P11.1 – Elaborarea unei strategii comune de intervenție și acțiune preventivă împotriva incendiilor forestiere.
Parteneri