Parteneriate pentru prevenirea dezastrelor pentru o regiune sigură, ROBG - 427
Contribuție europeană - 845,014.81 euro

Uniunea Europeana
Guvernul Romaniei
Consiliul Judetean Giurgiu

Partnerships for Overcoming the Disasters for a safe region, ROBG - 427
Contributie europeana - 845,014.81 euro

Parteneri

Lider Proiect – Consiliul Județean Giurgiu

Administrație publică

Legea 57/2019 privind Codul administrativ

CAPITOLUL VI Consiliul Județean

Articolul 170- (1) Consiliul Județean este autoritatea administrației publice locale, constituită la nivel județean pentru coordonarea activității consiliilor comunale, orășenești și municipale, în vederea realizării serviciilor publice de interes județean.

(2) Consiliul județean este compus din consilieri județeni aleși în condițiile legi pentru alegerea autorităților administrației publice locale.

Bugetul alocat în proiect  – 498,546.41 euro

Activitățile în care este implicat:

 • Activitate transversală – Comunicare;
 • Activitate transversală – Management de proiect;
 • Activitatea 1 – Instruire pentru formatori cu privire la sensibilizarea și pregătirea populației pentru situații de inundații;
 • Activitatea 2 – Organizarea unui seminar pentru pregătirea personalului implicat în gestionarea inundațiilor și incendiilor forestiere din zona Giurgiu – Ruse;
 • Activitatea 3 – Pregătire “zilelor de informare” pentru gestionarea inundațiilor și incendiilor forestiere din zona transfrontalieră Giurgiu – Ruse;
 • Activitatea 4 – Pregătirea populației pentru situații de inundații în zona transfrontalieră Giurgiu – Ruse;
 • Activitatea 5 – Organizarea de mese rotunde și conferințe;
 • Activitatea 6 – Dotarea centrelor operaționale cu echipamente moderne de comunicare și intervenție pentru inundații și incendii forestiere;
 • Activitatea 8 – Elaborarea unui inventar bilingv al zonelor care pot fi afectate de incendiile forestiere din zona de cooperare transfrontalieră Giurgiu – Ruse;
 • Activitatea 9 – Dotarea unui laborator de la Universitatea Ruse pentru a transpune într-o hartă GIS inventarul zonelor care pot fi afectate de incendiile forestiere;
 • Activitatea 10 – Evaluarea vulnerabilităților și a pericolelor care pot fi generate de incendiile forestiere din zona de cooperare transfrontalieră Giurgiu – Ruse;
 • Activitatea 11 – Dezvoltarea unei strategii comune de intervenție și acțiune preventivă împotriva incendiilor forestiere din zona Giurgiu – Ruse;

 

Partenerul 2 – Crucea Roșie Bulgară

Crucea Roșie Bulgară, așa cum prevede statutul Crucii Roșii, Legea națională bulgară privind protecția împotriva dezastrelor și Programul național de protecție în caz de dezastre, este un partener cheie în Bulgaria în domeniul ajutorului umanitar, pregătirii și răspunsului în caz de dezastre.

Crucea Roșie Bulgară distribuie ajutor umanitar, oferă cursuri de prim ajutor, oferă suport psihosocial în situații de urgență; desfășoară activități de reducere a riscurilor de dezastre, de pregătire pentru dezastre și de răspuns la dezastre; asigură salvarea montană și salvarea vieții în apă și conștientizează populația.

Crucea Roșie Bulgară face parte din sistemul unificat de salvare din Bulgaria. Menține echipe de voluntariat de răspuns la dezastre, instruite lunar cu privire la prevenirea dezastrelor și managementul dezastrelor, inclusiv în situații de inundații. Echipele de voluntari sunt implicate în activități preventive în rândul populației pentru creșterea capacității comunităților de reacție adecvată în caz de dezastre.

Bugetul alocat în proiect  – 161.070,36 euro

Activitățile în care este implicat:

 • Activitate transversală – Comunicare;
 • Activitate transversală – Management de proiect;
 • Activitatea 1 – Instruire pentru formatori cu privire la sensibilizarea și pregătirea populației pentru situații de inundații;
 • Activitatea 3 – Pregătire “zilelor de informare” pentru gestionarea inundațiilor și incendiilor forestiere din zona transfrontalieră Giurgiu – Ruse;
 • Activitatea 4 – Pregătirea populației pentru situații de inundații în zona transfrontalieră Giurgiu – Ruse;
 • Activitatea 5 – Organizarea de mese rotunde și conferințe;
 • Activitatea 8 – Elaborarea unui inventar bilingv al zonelor care pot fi afectate de incendiile forestiere din zona de cooperare transfrontalieră Giurgiu – Ruse;
 • Activitatea 10 – Evaluarea vulnerabilităților și a pericolelor care pot fi generate de incendiile forestiere din zona de cooperare transfrontalieră Giurgiu – Ruse;

 

Partenerul 3 – Crucea Roșie Filiala Giurgiu

Crucea Roșie Filiala Giurgiu, este un partener cheie în domeniul ajutorului umanitar, pregătirii și răspunsului în caz de dezastre. Totodată, distribuie ajutor umanitar, oferă cursuri de prim ajutor, oferă suport psihosocial în situații de urgență; desfășoară activități de reducere a riscurilor de dezastre, de pregătire pentru dezastre și de răspuns la dezastre; asigură  salvarea vieții în apă și conștientizează populația.

Bugetul alocat în proiect  – 120,396.72 euro;

Activitățile în care este implicat:

 • Activitate transversală – Comunicare;
 • Activitate transversală – Management de proiect;
 • Activitatea 1 – Instruire pentru formatori cu privire la sensibilizarea și pregătirea populației pentru situații de inundații;
 • Activitatea 3 – Pregătire “zilelor de informare” pentru gestionarea inundațiilor și incendiilor forestiere din zona transfrontalieră Giurgiu – Ruse;
 • Activitatea 4 – Pregătirea populației pentru situații de inundații în zona transfrontalieră Giurgiu – Ruse;
 • Activitatea 5 – Organizarea de mese rotunde și conferințe;
 • Activitatea 7 – Încheierea unor protocoale de colaborare cu instituțiile care au atribuții în domeniul inundațiilor și intervenției împotriva incendiilor forestiere din zona de cooperare transfrontalieră Giurgiu – Ruse

 

Partenerul 4 – Universitatea Ruse “Angel Kanchev”

Universitatea are tradiții în dezvoltarea de soluții inovatoare în scopul protecției mediului și al tehnologiilor de economisire a energiei. Universitatea Ruse “Angel Kanchev” a stabilit și a dezvoltat gândirea și cunoștințele ecologice în regiune ca element cheie al politicii de dezvoltare durabilă.

Bugetul alocat în proiect  – 213.740,01 euro

Activitățile în care este implicat:

 • Activitate transversală – Comunicare;
 • Activitate transversală – Management de proiect;
 • Activitatea 3 – Pregătire “zilelor de informare” pentru gestionarea inundațiilor și incendiilor forestiere din zona transfrontalieră Giurgiu – Ruse;
 • Activitatea 7 – Încheierea unor protocoale de colaborare cu instituțiile care au atribuții în domeniul inundațiilor și intervenției împotriva incendiilor forestiere din zona de cooperare transfrontalieră Giurgiu – Ruse
 • Activitatea 8 – Elaborarea unui inventar bilingv al zonelor care pot fi afectate de incendiile forestiere din zona de cooperare transfrontalieră Giurgiu – Ruse;
 • Activitatea 9 – Dotarea unui laborator de la Universitatea Ruse pentru a transpune într-o hartă GIS inventarul zonelor care pot fi afectate de incendiile forestiere;
 • Activitatea 10 – Evaluarea vulnerabilităților și a pericolelor care pot fi generate de incendiile forestiere din zona de cooperare transfrontalieră Giurgiu – Ruse;

 

Partenerul 5 – Cluster-ul din Ruse pentru Afaceri și Inovare (Partener inactiv)

În timpul implementării proiectului, Partenerul 5- Cluster-ul din Ruse pentru Afaceri și Inovare a solicitat retragerea din proiect.

Activitățile în care acesta era implicat au fost preluate de Crucea Rosie Bulgară și Universitatea Ruse “Angel Kanchev”

Bugetul alocat în proiect – 381,60 euro

 

 

Parteneri