Parteneriate pentru prevenirea dezastrelor pentru o regiune sigură, ROBG - 427
Contribuție europeană - 845,014.81 euro

Uniunea Europeana
Guvernul Romaniei
Consiliul Judetean Giurgiu

Partnerships for Overcoming the Disasters for a safe region, ROBG - 427
Contributie europeana - 845,014.81 euro

Interreg Romania-Bulgaria
Titlul proiectului
Parteneriate pentru prevenirea dezastrelor pentru o regiune sigură, ROBG - 427
Valoarea proiectului
Total buget - 994,135.10 euro, din care:
• 845,014.81 euro FEDR;
• 143.488,14 euro contribuție publică națională;
• 5632,15 euro contribuție privată;
Necesitate proiect
Din cauza frecvenței ridicate a evenimentelor de tipul situațiilor de urgență, cu impact transfrontalier, cauzate de inundații și incendii forestiere, a fost identificată necesitatea unei mai bune cooperări între autoritățile relevante din România și Bulgaria, pentru a stabili un mecanism și sisteme comune pentru o mai bună prognoză și gestionare a hazardelor naturale și antropice și pentru dotarea instituțiilor implicate cu instrumente de intervenție performante și eficiente, în special în cazul incendiilor forestiere.
Durata proiect
26 mai 2020 – 25 decembrie 2023
Obiectivul general al proiectului
Creșterea capacității reactive și preventive în cazul inundațiilor și al incendiilor forestiere în zona de cooperare transfrontalieră Giurgiu - Ruse, precum și îmbunătățirea cooperării și comunicării între organizațiile guvernamentale și neguvernamentale din România și Bulgaria în domeniul situațiilor de urgență.
Contribuție la indicatorii de program
• Populația care beneficiază de măsuri de protecție împotriva inundațiilor - 276.000
• Populatie care beneficiaza de masuri de aparare impotriva incendiilor forestiere - 500.000
• Numărul de parteneriate comune în domeniul alertei timpurii și al răspunsului la situații de urgență - 4

Proiectul `Parteneriate pentru prevenirea dezastrelor pentru o regiune sigură, ROBG - 427` este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională în cadrul Programului Interreg V_A România-Bulgaria

Anunturi

Parteneri