Parteneriate pentru prevenirea dezastrelor pentru o regiune sigură, ROBG - 427
Contribuție europeană - 845,014.81 euro

Uniunea Europeana
Guvernul Romaniei
Consiliul Judetean Giurgiu

Partnerships for Overcoming the Disasters for a safe region, ROBG - 427
Contributie europeana - 845,014.81 euro

Intalniri de lucru in cadrul proiectului

Proiectul a gazduit in perioada implementarii intalniri de lucru cu partenerii, atat la Giurgiu cat si la Ruse. Consiliul Judetean, ca lider de proiect a organizat intalniri intre partenerii bulgari si membrii echipei de implementare a proiectului din partea Consiliului Judetean Giurgiu in care au fost discutate etapele parcurse, obiectivele si activitatile propuse.

Parteneri