Parteneriate pentru prevenirea dezastrelor pentru o regiune sigură, ROBG - 427
Contribuție europeană - 845,014.81 euro

Uniunea Europeana
Guvernul Romaniei
Consiliul Judetean Giurgiu

Partnerships for Overcoming the Disasters for a safe region, ROBG - 427
Contributie europeana - 845,014.81 euro

Conferinta de presa de final de proiect, la Giurgiu, 7 decembrie 2023

Unitatea Administrativ Teritorială Județul Giurgiu, în calitate de beneficiar lider, în
parteneriat cu: Crucea Roşie Română filiala Giurgiu, Crucea Roşie Bulgară, Universitatea din
Ruse “Angel Kancev” şi Clusterul de business si inovatie din Ruse- partener inactiv,
implementează proiectul „Partnerships for Overcoming the Disasters for a safe region”
(„Parteneriate pentru prevenirea dezastrelor pentru o regiune sigură”), acronim POD, cod eMS: ROBG-427.
Proiectul este cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare
Regională în cadrul Programului Interreg V-A România – Bulgaria 2014 -2020, Axa prioritară 3:
„O regiune sigură”, Obiectivul specific 3.1: „Îmbunătăţirea managementului riscului comun in
regiunea transfrontaieră”.
În cadrul proiectului au fost realizate următoarele activităţi:

 • O instruire pentru formatori cu privire la pregătirea populaţiei pentru riscul la inundaţii;
  Pregătirea formatorilor a fost organizată la Ruse, de Crucea Roșie Bulgară, pentru 16 persoane din
  Ruse și Giurgiu;
 • Un seminar pentru prevenirea personalului implicat în gestionarea incendiilor și
  inundațiilor forestiere din zona Giurgiu – Ruse, organizat în Giurgiu, de Consiliul Judeţean Giurgiu,
  cu participarea reprezentanţilor instituţiilor cu atribuţii relevante in domeniu, din Giurgiu si Ruse;
 • Desfăşurarea „Zilelor de informare” pentru incendii și inundații forestiere în zona Giurgiu
  – Ruse, timp de 3 zile, destinate elevilor, organizate de Crucea Roşie Română filiala Giurgiu,
  Crucea Roşie Bulgară, atât în Giurgiu, cât şi în Ruse;
 • Pregătirea pentru inundații a populației din zona Ruse și Giurgiu (27 de sesiuni de instruire
  practică: 20 în Bulgaria și 7 în România), pentru elevi şi adulţi din comunitățile locale, organizate
  de Crucea Roşie Română filiala Giurgiu şi Crucea Roşie Bulgară;
 • Mese rotunde și conferințe – au avut loc două mese rotunde și două conferințe în România
  şi Bulgaria;
 • A fost realizat website-ul proiectului: https://emergencysituationsrobg.com;
 • Încheierea unor protocoale de colaborare cu instituțiile care au atribuții în domeniul
  intervenției împotriva incendiilor forestiere în zona de cooperare transfrontalieră Giurgiu – Ruse;
 • Elaborarea unui inventar complet bilingv al zonelor care pot fi afectate de incendiile
  forestiere din zona de cooperare transfrontalieră Giurgiu – Ruse, de către Universitatea din Ruse
  Angel Kancev”;
 • Dotarea unui laborator la Universitatea din Ruse “Angel Kancev” pentru a transpune întro hartă GIS inventarul zonelor care pot fi afectate de incendii forestiere;

www.interregrobg.eu
Proiect: “Parteneriate pentru prevenirea dezastrelor pentru o regiune sigură”, cod e-MS: ROBG-427, cofinanțat de Uniunea
Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională în cadrul Programului Interreg V-A România – Bulgaria

 • Dezvoltarea unei strategii comune de intervenție și acțiune preventivă împotriva
  incendiilor forestiere din zona Giurgiu – Ruse, tipărită în limba română și bulgară, va fi disponibilă
  pentru Comitetul de Urgență din cele două țări și pentru toți partenerii;
  În cadrul acestui proiect, ISU Giurgiu a fost dotat cu echipamente moderne de intervenție,
  respectiv: Autospeciale de 20 t pentru transport apă dotate cu pompă (2 bucăţi), Cameră cu braț
  telescopic pentru căutare/salvare, Aparate protecție respiratorie cu termoviziune integrată în
  mască (2 bucăţi).
  Bugetul proiectului pentru fiecare partener (în Euro) este:
  UAT Judeţul
  Giurgiu
  Crucea Roşie
  bulgară
  Crucea Roşie
  Română filiala
  Giurgiu
  Universitatea
  Ruse“Angel
  Kancev”
  BIRC TOTAL
  498.546,41 161.070,36 120.396,72 213.740,01 381,60 994.135,10
  Contribuţia naţională a fost de 13%, iar contribuţia proprie a fiecarui partener de 2%.
Parteneri