Parteneriate pentru prevenirea dezastrelor pentru o regiune sigură, ROBG - 427
Contribuție europeană - 845,014.81 euro

Uniunea Europeana
Guvernul Romaniei
Consiliul Judetean Giurgiu

Partnerships for Overcoming the Disasters for a safe region, ROBG - 427
Contributie europeana - 845,014.81 euro

Sesiuni de instruire la Giurgiu

In perioada 27-28 aprilie, la Giurgiu au avut loc sase sesiuni de instruire organizate în cadrul proiectului „Parteneriate pentru prevenirea dezastrelor pentru o regiune sigură”, cod eMS ROBG 427, proiect finanțat în cadrul Programului INTERREG V-A România – Bulgaria 2014 – 2020, Axa prioritară 3 –  O regiune sigură, Obiectivul specific 3.1 Îmbunătățirea gestionării comune  a riscurilor în zona transfrontalieră, derulat în parteneriat cu Crucea Roșie Bulgară, Consiliul Județean Giurgiu, Universitatea Ruse Angel Kanchev” și Cluster-ul din Ruse pentru Afaceri și Inovare. La sesiuni au participat atat voluntari romani cat si din Bulgaria si au fost organizate de Filiala Giurgiu. Tematica a cuprins primul ajutor, organizare tabara sinistrati si preventie si prevenire dezastre(pentru copii).

Parteneri