Parteneriate pentru prevenirea dezastrelor pentru o regiune sigură, ROBG - 427
Contribuție europeană - 845,014.81 euro

Uniunea Europeana
Guvernul Romaniei
Consiliul Judetean Giurgiu

Partnerships for Overcoming the Disasters for a safe region, ROBG - 427
Contributie europeana - 845,014.81 euro

Participare la Zilele Informarii la Ruse

Crucea Rosie Ruse a desfasoarat in perioada 19- 20 Decembrie 2022 una din activitatile importante ale proiectului „Parteneriate pentru prevenirea dezastrelor pentru o regiune sigură”, cod eMS ROBG 427, proiect finanțat în cadrul Programului INTERREG V-A România – Bulgaria 2014 – 2020, Axa prioritară 3 – O regiune sigură, Obiectivul specific 3.1 Îmbunătățirea gestionării comune a riscurilor în zona transfrontalieră, derulat în parteneriat cu Crucea Roșie Giurgiu,Consiliul Județean Giurgiu, Universitatea Ruse “Angel Kanchev” evenimentul privind pregătirea populației din zona Ruse-Giurgiu pentru gestionarea situațiilor cu privire la inundații si incendii forestire. Delegația Crucii Roșii Giurgiu a fost formată din 10 persoane.

Obiectivul general al proiectului este de a îmbunătăți gestionarea comună a riscurilor în zona transfrontalieră Giurgiu – Ruse prin trei obiective specifice, primul dintre acestea, respectiv „creșterea gradului de conștientizare a publicului din zona de cooperare transfrontalieră Giurgiu-Ruse cu privire la riscurile de inundatii și incendii forestiere prin instruire și comunicare” fiind atins prin aceasta activitate.

Obiectiv Specific 2 – Dezvoltarea capacității de reacție în caz de incendii forestiere pentru centrul operativ de intervenție prin dotarea cu echipamente moderne de intervenție.

Obiectiv Specific 3 – Dezvoltarea unui mecanism comun de intervenție în cazul incendiilor forestiere din zona de cooperare transfrontalieră Giurgiu–Ruse.

11

Parteneri