Parteneriate pentru prevenirea dezastrelor pentru o regiune sigură, ROBG - 427
Contribuție europeană - 845,014.81 euro

Uniunea Europeana
Guvernul Romaniei
Consiliul Judetean Giurgiu

Partnerships for Overcoming the Disasters for a safe region, ROBG - 427
Contributie europeana - 845,014.81 euro

Conferinta si masa rotunda cu participare romano-bulgara

În perioada 15-16 septembrie 2022, Crucea Rosie Giurgiu a organizat un dublu eveniment privind pregătirea populației din zona Ruse-Giurgiu pentru gestionarea situațiilor cu privire la inundații și incendii forestiere.
Evenimentul este organizat în cadrul proiectului „Parteneriate pentru prevenirea dezastrelor pentru o regiune sigură”, cod eMS ROBG 427, proiect finanțat în cadrul Programului INTERREG V-A România – Bulgaria 2014 – 2020, Axa prioritară 3 – O regiune sigură, Obiectivul specific 3.1 Îmbunătățirea gestionării comune a riscurilor în zona transfrontalieră, derulat în parteneriat cu Crucea Roșie Bulgară, Consiliul Județean Giurgiu, Universitatea Ruse “Angel Kanchev” și Cluster-ul din Ruse pentru Afaceri și Inovare.
Obiectivul general al proiectului este de a îmbunătăți gestionarea comună a
riscurilor în zona transfrontalieră Giurgiu – Ruse pe o perioadă de 36 de luni prin
următoarele obiective specifice:
Obiectiv Specific 1 – Creșterea gradului de conștientizare a publicului din zona de
cooperare transfrontalieră Giurgiu-Ruse cu privire la riscurile de inundații și incendii
forestiere prin instruire și comunicare.
Obiectiv Specific 2 – Dezvoltarea capacității de reacție în caz de incendii forestiere
pentru centrul operativ de intervenție prin dotarea cu echipamente moderne de
intervenție.
Obiectiv Specific 3 – Dezvoltarea unui mecanism comun de intervenție în cazul
incendiilor forestiere din zona de cooperare transfrontalieră Giurgiu–Ruse.
Evenimentul a oferit ocazia tuturor instituțiilor implicate sa disemineze informatii legate de experiențele de lucru, sa împărtășească experiențe de buna practica, sa găsească soluții cu privire la prevenirea, interventia și avertizarea populației si s-a bucurat de prezenta unor experti din cadrul ISU Giurgiu.

Parteneri