Parteneriate pentru prevenirea dezastrelor pentru o regiune sigură, ROBG - 427
Contribuție europeană - 845,014.81 euro

Uniunea Europeana
Guvernul Romaniei
Consiliul Judetean Giurgiu

Partnerships for Overcoming the Disasters for a safe region, ROBG - 427
Contributie europeana - 845,014.81 euro

Sesiuni de instruire in cadrul proiectului

În perioada 1-3 august 2022, Crucea Rosie Giurgiu a organizat șapte sesiuni de instruire privind  pregătirea populației din zona Ruse-Giurgiu pentru gestionarea situațiilor cu privire la inundații pentru un număr de 105 de persoane, din care 35 din Bulgaria și 70 din România.

Sesiunile de instruire sunt organizate în cadrul proiectului „Parteneriate  pentru prevenirea dezastrelor pentru o regiune sigură”, cod eMS ROBG 427, proiect finanțat în cadrul Programului INTERREG V-A România – Bulgaria 2014 – 2020, Axa prioritară 3 – O regiune sigură, Obiectivul specific 3.1 Îmbunătățirea gestionării comune a riscurilor în zona transfrontalieră, derulat în parteneriat cu Crucea Roșie Bulgară, Consiliul Județean Giurgiu, Universitatea Ruse “Angel Kanchev” și Cluster-ul din Ruse pentru Afaceri și Inovare.

Obiectivul general al proiectului este de a îmbunătăți gestionarea comună a 

riscurilor în zona transfrontalieră Giurgiu – Ruse pe o perioadă de 36 de luni prin 

următoarele obiective specifice: 

Obiectiv Specific 1 – Creșterea gradului de conștientizare a publicului din zona de 

cooperare transfrontalieră Giurgiu-Ruse cu privire la riscurile de incendii și inundații 

forestiere prin instruire și comunicare. 

Obiectiv Specific 2 – Dezvoltarea capacității de reacție în caz de incendii forestiere 

pentru centrul operativ de intervenție prin dotarea cu echipamente moderne de 

intervenție. 

Obiectiv Specific 3 – Dezvoltarea unui mecanism comun de intervenție în cazul 

incendiilor forestiere din zona de cooperare transfrontalieră Giurgiu–Ruse. 

Scopul sesiunilor de instruire este reprezentat de pregătirea pentru inundații a populației din zona Ruse-Giurgiu. Sesiunile de instruire includ  atât exerciții teoretice, cât și practice (în vederea realizării unui exercițiu practic de evacuare în caz de inundații).

Subiectele instruirilor acopera următoarele: 

• Evaluarea riscurilor utilizând metode VCA, bazate pe resurse locale 

(evaluarea vulnerabilității și capacității) 

• Plan de familie de auto-ajutor pentru răspuns la inundații 

• Administrarea primului ajutor pentru victimele inundațiilor și rănilor aferente 

• Evacuarea oamenilor și a animalelor domestice în timpul inundațiilor – teorie 

• Evacuarea persoanelor și a animalelor de companie prin utilizarea unei bărci 

în timpul indundațiilor (cum să urci și cum să cobori din barcă, cum sătransporți un animal de companie).

Parteneri